logo
Płyty termo fundamentowe


Element_termoplyty_ze_zbrojeniem1
Element Termopłyty nr 1

Element_wykusz_termoplyty_ze_zbrojeniem3
Element Termopłyty nr 3

Element_Termoplyty3
Element Termopłyty nr 5

Element_Termoplyty6

Element Termopłyty nr 7

Element_Termoplyty8

Element Termopłyty nr 9

Porównanie - dom 100 m2

Etapy wykonania zwykłego fundamentu: 


1. Zdjęcie humusu pod budynek (praca koparki)          - 1200 zł,
2. Wykonanie wykopów pod ławy fundamentowe (praca koparki) - 800 zł,
3. Ułożenie "chudego" betonu pod ławy fundamentowe wraz z poziomą izolacją przeciwwilgociową - 400 zł,
4. Wykonanie zbrojenia ław fundamentowych             - 2 500 zł,
5. Zabetonowanie ław fundamentowych (Pompa do betonu wraz z betonem),
    Czas wiązania betonu – ok. 7 dni - 1500 zł,
6. Deskowanie ścian fundamentowych - 4 000 zł,
7. Betonowanie ścian fundamentowych (Pompa do betonu wraz z betonem),
     Czas wiązania betonu – ok. 7 dni - 4 500 zł,
8. Wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i ław fundamentowych - 300 zł,

fundament1

9. Zasypanie przestrzeni międzyfundamentowej klincem lub piaskiem - 6 200 zł,
10. Wykonanie podposadzkowej instalacji wodno-kanalizacyjnej - 3 000 zł,
11. Wykonanie „chudego" betonu pod posadzki           - 400 zł,
12. Zewnętrzne odkopanie fundamentów - 500 zł,
13. Wyczyszczenie, ocieplenie oraz wykonanie izolacji pionowej zewnętrznych ścian fundamentów              - 4 500 zł,
14. Wykonanie drenażu zewnętrznego wraz z obsybką żwirową - 6 000 zł,
15. Wykonianie izolacji poziomej przeciwilgociowej pod ściany i posadzki budynku - 500 zł,
16. Wykonanie poziomej izolacji termicznej pod posadzki budynku - 3 500 zł,
17. Wykonanie zbrojenia posadzek budynku               - 2 000 zł,
18. Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz ogrzewania podłogowego - 2 500 zł,
19. Wykonanie docelowych wylewek cementowych pod okładziny podłogowe - 3 000 zł.

Czas wykonania fundamentów to minimum 3 tygodnie.

Za każdą z w/w czynności musisz nająć fachowca i zapłacić 47 300 zł


 

Element_termoplyty_ze_zbrojeniem2

  Element Termopłyty nr 2

 Element_Termoplyty5

 
  Element Termopłyty nr 4

Element_Termoplyty4
  Element Termopłyty nr 6

Element_Termoplyty7
 
 
  Element Termopłyty nr 8

Element_Termoplyty9

  Element Termopłyty nr 10Etapy wykonania Termopłyty UBYCHA:

----------------

Podbudowa terenu
1. Zdjęcie humusu pod budynek (praca koparki),
2. Wykonanie wykopów pod podbudowę płyty fundamentowej (praca koparki),
3. Wykonanie podbudowy z kruszywa pod Termopłytę,

----------------

Właściwa płyta fundamentowa - Termopłyta

4. Wykonanie podpłytowej instalacji kanalizacji ogólnospławnej,
5. Ułożenie prafabrykowanych elementów Termopłyty Systemu UBYCHA,
6. Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej i termicznej płyty,
7. Wykonanie zbrojenia płyty,
8. Ułożenie instalacji wodnej, ogrzewania grzejnikowego i podłogowego,
9. Zabetonowanie Termopłyty,

Czas wykonania Termopłyty UBYCHA
to maksymalnie 3 dni.

 

Powyższe czynności mogą być wykonane już w kwocie 29 500 zł 

Podbudowa terenu jest dodatkowo płatna. Cena podbudowy jak i Termopłyty ustalana jest indywidualnie.

 

Przeprojektowanie własnego projektu fundamentu - 1 000 zł 

Zainwestuj 1000 zł, a zaoszczędź 20 000 zł

right